Små och stora planer på museet

Anna / 22 november, 2014

Jag är verkligen nöjd med hur den första tiden på museet har varit, men det finns förstås också alltid saker att förbättra. Jag har många planer för hur jag ska utveckla museet, både stora och små. Nu i början har jag ju valt att satsa på ett antikrum och 20-, 50- och 70-talsrum samt ett bibliotek med tidningar och böcker om inredning genom tiderna, men det kan mycket väl komma att ändras med tiden. Det gäller ju att hålla museet levande och erbjuda olika utställningar för att hålla besökarnas intresse uppe. Vissa saker blir nog stående inslag medan andra kan vara tillfälliga utställningar som byts ut då och då.

Just nu håller jag på med lite småfix, som till exempel att göra en tysk översättning av informationshäftet som man får låna när man går in på museet. I det står det lite om de olika utställningarna samt om möblerna som visas upp. I dagsläget finns det på svenska och engelska, men tanken är att det ska erbjudas på många språk. Tyska är på gång och nästa steg blir antagligen franska.

Det är lite skynda långsamt som gäller och jag lär mig mer och mer om vad som fungerar bra och vad som skulle kunna göras om. Det är till exempel många kunder som ber att få låna toaletten och i dagsläget har jag ingen sådan för besökare, så det finns planer på att göra om ”personaltoan” till kundtoalett. Då krävs det till exempel att man gör en ny dörr så att den enklare kan nås från entrén. Så det är mycket som ska planeras och funderas på, men det blir väldigt roligt att se hur museet kommer att utvecklas!